Your cart is empty

  • Liv Lekti Premye Ane

Liv Lekti Premye Ane

by Educa Vision Inc.

$17.50

Description

-          Lessons for teaching a full year first grade reading.

-         135 leson pou anseye lekti pandan premye ane An Kreyòl, an koulè, ak ilistrasyon.

Size: 6 in  x 9 in
Cat. Number: B1436  
Language: In Haitian Creole
Number of pages: 158 pages
ISBN Number: 9781626329805 

KEYWORDS: Premye Ane , Gid met , Liv Lekti  , Kaye Ekriti , Dezyem Ane , Reading , Writing