Your cart is empty

  • Men Bonbon siwo!

Men Bonbon siwo!

by Heurtelou Maude

$12.50

Description

Cat. #: B1315K  

Liv sa a, Men Bonbon siwo!, nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa de timoun ki te pare pou yo te pataje 10 bonbon siwo a yo de. Twa ti zanmi vin parèt…. Apresa, senk lòt ti zanmi vini. Epi, men yon moun ap frape pòt la. Èske se plis zanmi ki pral vini? Jan timoun yo renmen bonbon siwo Grann Da yo, ki sa yo pral fè? Nou rekòmande liv sa a pou nivo premye ak dezyèm ane.

This book, Try my cookies! is in the What’s Up? Collection. It’s the story of two kids who were about to share ten cookies until three friends show up… Then five more friends… And now, someone just knocks at the door. Are more friends coming? The kids love Grann Da’s cookies so much, what are they going to do? We recommend this book for grades 1 and 2.

ISBN #: 9781626326415