Your cart is empty

  • Men Fawouchè a!

Men Fawouchè a!

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

In Haitian Creole 

Liv sa a, Men Fawouchè a! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an pou kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon an, li konsevwa, ekri, òganize epi prezante pou enfòme timoun yo sou prezans fawouchè pami yo. 

Nan liv sa a, Men Fawouchè a! Alix se yon fawouchè ki ap entimide timoun nan katye a. 

This book is about bullying and its consequences. It is one of the titles in the Good Citizen Collection/ Koleksyon Bon Sitwayen for grades K-2.

Cat Number: B808
ISBN Number: 9781626321823

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole