Your cart is empty

  • Men Fawouchè a! (Big Book)

Men Fawouchè a! (Big Book)

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB808  

Liv sa a, Men Fawouchè a! se youn nan liv Koleksyon Bon Sitwayen an pou nivo klas kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon an, li konsevwa, ekri, òganize epi prezante pou enfòme timoun yo sou prezans fawouchè pami yo. Nan liv sa a, Men Fawouchè a! Alix se yon fawouchè ki ap entimide timoun nan katye a. 

This book is about bullying and its consequences. It is one of the titles in the Good Citizen Collection for grades K-2.

Number of Pages: 20
Size:                      11 x 17 inches

ISBN Number: 9781626327023

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: fawouche - bullying - bully - fawouchè