Your cart is empty

Post Featured Image

Moris Siksto

Moris Siksto te fèt 23 Me 1919 nan vil Gonayiv nan peyi Ayiti. Li te pase plis tan li ap ekri istwa reyèl sou lavi ayisyen yo tankou, Tisentaniz, Mèt Zabèbòk, ak anpil lòt ankò. Se sa ki te ba li repitasyon premye moun ki te konn rakonte kont reyèl nan istwa peyi Ayiti. Pandan lavi li sou tè a, li te genyen plizyè karyè tankou: anbasadè, powèt, jounalis, avoka lang Kreyòl, pwofesè lang Anglè, Laten ak Fransè nan peyi Lafrik, Kongo, Zayi ak Lafrans. Li te mouri nan lane 1984 akoz yon atak nan kè pandan li t ap viv Etazini nan eta Filadèlfi. 

Apre lanmò li, yo te fòme yon fondasyon ki rele Fondasyon Moris Siksto. Fondasyon sa a gen pou misyon pou akonpli sa Moris te toujou swete fè pandan tan li sou tè a, ki se byen prepare epi edike tout timoun yo pou demen.