Your cart is empty

 • Tannga se Zen! (Big Book)

  Tannga se Zen! (Big Book)

  by Ketsia Theodore

  Tannga se Zen!, se yon liv Ketsia Theodore ekri  pou entwodui timoun ak istwa pwason ki te rele Tezen an. Tezen, se yon pwason rekoni nan patrimwàn istwa ak lejand Ayit… $19.50
 • Twa Timoun Nan Plato Santral (Big Book)

  Twa Timoun Nan Plato Santral (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1361K  Liv sa a, Twa Timoun Nan Plato Santral, nan Koleksyon Dekouvèt. Se istwa twa timoun ki an vakans epi ki deside al vizite vil ak kominote ki nan zòn kote yo fèt la. An… $19.50
 • Mwen Konnen Lumane Casimir (Big Book)

  Mwen Konnen Lumane Casimir (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1560  In Haitian Creole Liv sa a, Mwen Konnen Limàn Kazimi, fè pati Koleksyon Mwen Konnen an. Se yonliv ki ekri pou entwodui jenn lektè… $19.50
 • Istwa Twa Grenn Pwa (Big Book)

  Istwa Twa Grenn Pwa (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB11326K In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Twa grenn Pwa, se yon adaptasyon istwa-kont ki rele Jack and the Beanstalk. Li konsevwa pou elèv kindègadenn. Li fè pat… $19.50
 • Le tyran n’a pas d’amis (Big Book)

  Le tyran n’a pas d’amis (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB975FCe livre encourage les enfants à s’entendre et décourage les intimidateurs. Il fait partie des titres de la Collection Bon Citoyen. Il est disponible en p… $19.50
 • Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB983F Ce livre introduit les enfants à la diversité dans la famille. En même temps, il fait la connection des couleurs et des émotions. Il fait par… $19.50
 • Chart Panse Kritik

  Chart Panse Kritik

  by Educa Vision Inc.

  Cat #: P278  In Haitian Creole. Size 11 X 17. $7.50
 • Mwen Konnen Basen Zim (Big Book)

  Mwen Konnen Basen Zim (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1372K In Haitian Creole Liv sa a, Mwen konnen Basen Zim, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Lafami Loran deside ale fè yon flann nan Base… $19.00
 • Mwen Konn Sitadèl la (Big Book)

  Mwen Konn Sitadèl la (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1371K In Haitian Creole Liv sa a, Mwen konn Sitadèl la, se youn nan liv nan Koleksyon Mwen Konnen an. Yon jounan mwa novanm, Klodèt ak Remi al vizite Sitad… $19.00
 • Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

  Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1377K  Liv sa a, “Mwen konn kisa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese konstwi pwòp wobo… $19.50
 • Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  Mwen konnen sikui senp (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1373K  Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske se yon eksper… $19.50
 • Premye machin solè m (Big Book)

  Premye machin solè m (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1376K  Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premyefwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte toutpyès yo ? Eske mach… $19.50
 • Ann aprann sou tolerans (Big Book)

  Ann aprann sou tolerans (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Ann aprann sou tolerans, nan Koleksyon Bon Sitwayen. Se yon entwodiksyon sou kòman jere ti kont timoun ap fè tanzantan. Eske ti fi difisil? Eske ti… $19.50
 • Fanmi mwen tankou lakansyèl (Big Book)

  Fanmi mwen tankou lakansyèl (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a montre divèsite nan fanmi. Li fè koneksyon ant koulè ak emosyon tou. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. Li tou disponib an… $19.50
 • Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

  Istwa Anita chapo Wouj (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1129K  In Haitian Creole Liv sa a, Istwa Anita Chapo Wouj, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou Istwa Anita chapo wouj, yon enspiras… $19.50
 • Kalin vle vin Achitèk

  Kalin vle vin Achitèk

  by Heurtelou Maude

  BB1336K  Liv sa a, Kalin vle vin achitèk, se yon liv nan “Koleksyon Sa k Pase?” a. Nan livsa a, Kalin tèlman renmen desinen plan pou konstriksyon, li al pran yon kou desenpou … $19.50
 • Kilès ki ap pote viktwa? (Big Book)

  Kilès ki ap pote viktwa? (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB1353  Liv sa a, Kilès ki pote viktwa, nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa yon gwoup ti gason ki fè yon konkou talan nan vwazinaj la pandan vakans yo. Ki moun ki ap genyen konk… $19.50
 • Konte Sou Mwen (Big Book)

  Konte Sou Mwen (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv sa a, Konte Sou Mwen,  se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati yon seri liv ki ko… $19.50
 • Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  Ma famille est comme l'arc-en-ciel (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB983F  Ce livre introduit les enfants à la diversité dans la famille. En même temps, il fait la connection des couleurs et des émotions. Il fait pa… $19.50
 • Mon Rêve (Big Book)

  Mon Rêve (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  BB981  Ce livre encourage les enfants à rêver grand et beau. Il fait partie des titres de la Collection Bon Citoyen pour le  niveau préscolaire. Il es… $19.50