Your cart is empty

 • Mwen Konnen Fanmi Mwen (Big Book)

  Mwen Konnen Fanmi Mwen (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat #: BB1186K  In Haitian Creole  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Fanmi Mwen, Klodèt ak Remi rekonèt moun ki nan fanmi yo, epi, yo gen afeksyon pou yo. Fanmi an vizite … $19.50
 • Toma Tenas (Big Book)

  Toma Tenas (Big Book)

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole  Toma gen konfyans nan tèt li, epi li detèmine pou lòt moun pa dekouraje li. Liv sa a se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. Li di… $19.50
 • Guide to Learning Haitian Creole (Book and CD)

  Guide to Learning Haitian Creole (Book and CD)

  by Féquière Vilsaint and Maude Heurtelou

  An introduction to Haitian Creole, using a reading writing approach, vocabulary and grammar practices. Includes sections on meeting people, describing self, communication, telephon… $39.50
 • Mwen Konn Pepe Baya (Big Book)

  Mwen Konn Pepe Baya (Big Book)

  Koleksyon Biyografik

  Mwen KonnPepe Baya(Pierre Bayard)Liv sa a, Mwen Konn Pepe Baya (Pierre Bayard), nan Koleksyon Biyografik la. Li prezante yon entwodiksyon sou biyografi chantè a ki te popilè anpil … $19.50
 • Mwen konn sa yon dwonn ye (Big Book)

  Mwen konn sa yon dwonn ye (Big Book)

  Koleksyon Wobotika

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Liv a a, Mwen konn sa yon dwonn ye, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Deni gen yon dwonn. Eske Beti konnen sa yon dwonn ye? Eske y ap… $19.50
 • Kale timoun se abi (Big Book)

  Kale timoun se abi (Big Book)

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Kale timoun se abi, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Nan istwa sa a, Fito pa fè mwayèn li lekòl. Manman l, madan Chal, pa nan rans. Li vle pini Fito. Kisa vwazen yo p… $19.50
 • Eske timoun gen dwa? (Big Book)

  Eske timoun gen dwa? (Big Book)

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Eske timoun gen dwa?, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon pwofesè ki diskite kesyon sa a ak de nan elèv li yo, Gèlin ak Richa. Eske timoun konnen yo gen dwa… $19.50
 • Pa kale m, tanpri (Big Book)

  Pa kale m, tanpri (Big Book)

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, "Pa kale m, tanpri," se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon timoun ki ap eksplike granmoun pou kisa pou yo pa kale l. Kisa ou panse? Eske granmoun konnen sa ti… $19.50
 • Mwen Ka Vin Yon Ewo (Big Book)

  Mwen Ka Vin Yon Ewo (Big Book)

  Koleksyon Bon Sitwayen

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ka Vin Yon Ewo, Se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen. Li pale sou talan ak pouvwa ti gason ka dekouvri andedan yo pou yo fè sa ki byen epi pou yo gen fyète nan… $19.50
 • Fòs pa mwen (Big Book)

  Fòs pa mwen (Big Book)

  Koleksyon Sa K Pase?

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Fòs Pa Mwen, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase? a. Nan istwa sa a, detwa zanmi reyini, y ap eksplike fòs karaktè yo. Chak timoun yo gen yon fòs diferan. Ak kilès ladan y… $19.50
 • Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  Istwa Prensès Wozita (Big Book)

  Koleksyon Fantastik

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv Pre K-1 ane sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonè… $19.50
 • Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  Istwa Prensès Solèy (Big Book)

  Koleksyon Fantastik

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: BB1125K Liv sa a, Istwa Prensès Solèy, se yon vèsyon pou elèv Kindègadenn sou istwa Prensès Solèy, yon enspirasyon istwa tradisyonèl Blanch Nèj ak Sèt Nen yo, men… $19.50
 • Istwa Tipoul (Big Book)

  Istwa Tipoul (Big Book)

  ISBN Number: 9781626328464 Language: Haitian Creole Cat. Number: BB024K Size: 11 in X 17in  $19.50
 • Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  Istwa Twa Ti Kochon (Big Book)

  Koleksyon Fantastik

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: BB1127K Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwa-fantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv Pre K - 1 ane. Li fè pati Koleksyon Fantas… $19.50
 • Mwen konn wè asansè (Big Book)

  Mwen konn wè asansè (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. Nan istwa sa a, Mwen Konn Wè Asan… $19.50
 • Mwen ale nan bato (Big Book)

  Mwen ale nan bato (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Bato fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Nou ekri li pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste, epi, pou yo … $19.50
 • Mwen ale nan match foutbòl (Big Book)

  Mwen ale nan match foutbòl (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Match Foutbòl, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K ak K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egzist… $19.50
 • Mwen ale nan mize (Big Book)

  Mwen ale nan mize (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Mize, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo K jouska 1. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann ki jan po… $19.50
 • Mwen ale nan sinema (Big Book)

  Mwen ale nan sinema (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Sinema, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak sitiyasyon sosyal ki egziste alantou yo ep… $19.50
 • Mwen Ale Nan Teyat (Big Book)

  Mwen Ale Nan Teyat (Big Book)

  Koleksyon Dekouvèt

  by Heurtelou Maude

  Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo… $19.50