Your cart is empty

  • Mwen ale nan bato (Big Book)

Mwen ale nan bato (Big Book)

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Liv sa a, Mwen Ale Nan Bato fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Nou ekri li pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste, epi, pou yo tou aprann ki jan pou yo konpòte yo chak kote yo ale. Nou ankouraje diskisyon sou “Ki kote ou konn ale?” apre chak lekti. Liv sa a egziste an ti fòma pou timoun. 

Cat. #: BB1158K  
Size: 11 in X 17 in 
Language: Haitian Creole 
ISBN Number: 9781626324565 

Keywords: bato - ship - cruise - aktivite sosyal - konpòtman