Your cart is empty

  • Mwen Ale Nan Fèt

Mwen Ale Nan Fèt

Koleksyon Dekouvèt

by Maude Heurtelou

$5.00

Description

Cat. #: B1233K  

Liv sa a, Mwen ale nan Fèt, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou entwodui timoun nan aktivite sosyal pou laj yo, tankou, ale nan fèt. Nan liv sa a, Janèt ak fanmi l ale nan fèt Melani. Èske li ap amize l? Èske ap gen gato? Èske Melani ap resevwa anpil kado? An nou li liv la pou nou konnen. Liv sa a egziste an gwo fòma pou pwofesè tou.

This book, I went to a party is one of the books in the Discovery Collection (Koleksyon Dekouvèt) for Pre K level. It is written to introduce children to social activities such as going to a birthday party. In this book, Janèt and her family went to Melani's birthday party. Will she have fun? Would there be a cake? Would Melani receive many gifts? Let's read to find out. This book is also available in large format for teaching purposes.

ISBN #: 9781626325333 

Keywords: fèt - party