Your cart is empty

  • Mwen Ale Nan Restoran (Big Book)

Mwen Ale Nan Restoran (Big Book)

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. #: BB1156K  

Liv sa a, Mwen ale nan Restoran, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote "yo ale." Nou ankouraje diskisyon sou "ki kote ou konn ale" apre chak lekti. Liv sa a disponib an ti fòma pou timoun.

This book, Mwen ale nan Restoran (I went to the restaurant) is one of the books in the Koleksyon Dekouvèt (Discovery collection) for Pre-K level. It is written to encourage children to discover different contexts and situations and also to learn proper behavior everywhere they go. We encourage discussion about "Where have you been?" after each reading. This book is also available in Small Book format for children.

ISBN #: 9781626325494 

Keywords: restoran - restaurant