Your cart is empty

  • Mwen ale nan sinema (Big Book)

Mwen ale nan sinema (Big Book)

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Liv sa a, Mwen Ale Nan Sinema, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak sitiyasyon sosyal ki egziste alantou yo epi aprann ki jan pou yo konpòte yo chak kote yo ale. Klodèt ak Remi kontan ale nan sinema, men, èske yo pral konpòte yo byen?
Nou ankouraje diskisyon sou "Ki kote ou konn ale?" apre chak lekti. Liv sa yo egziste tou an ti fòma pou timoun. 

Cat. #: BB1155K  
Size: 11 in X 17 in 
Language: Haitian Creole 
ISBN #: 9781626324848 

Keywords: sinema - cinema - theater - context - situation