Your cart is empty

  • Mwen Ale Nan Teyat / J’ai été au théâtre

Mwen Ale Nan Teyat / J’ai été au théâtre

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$6.75

Description

Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat bileng, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nou ankouraje diskisyon sou “ki kote ou konn ale” apre chak lekti. Liv sa yo egziste an gwo fòma pou pwofesè.

Ce livre, J'ai été au théâtre bilingue, (Mwen Ale Nan Teyat), fait partie de la Collection Découverte (Koleksyon Dekouvèt) pour le niveau préscolaire. Il est écrit pour encourager les enfants à se familiariser avec différents contextes et situations sociaux et en même temps leur rappeler le comportement approprié à chaque contexte. Nous encourageons un dialogue sur “Quel endroit avez-vous visité?” après chaque lecture. Ces livres sont aussi disponibles en grand format à l'usage des professeurs.


Cat. #: B1144KF 

ISBN: 9781626323971 

Keywords: sinema - cinema - theater