Your cart is empty

  • Mwen Ale Nan Teyat / I went to the theater

Mwen Ale Nan Teyat / I went to the theater

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$6.75

Description

Liv sa a, Mwen Ale Nan Teyat / I went to the Theater fè pati liv Koleksyon Dekouvèt bileng Kreyòl-Anglè pou nivo Pre-K. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ki egziste alantou yo epi aprann kijan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nou ankouraje diskisyon sou “ki kote ou konn ale” apre chak lekti. Liv sa yo egziste an gwo fòma pou pwofesè, an Kreyòl ak an Franse tou.

This book, Mwen Ale nan Teyat / I went to the Theater is one of the books in the bilingual (Koleksyon Dekouvèt) Discovery Collection for Pre-K level. It is written to encourage children to discover different contexts and situations and also to learn proper behavior everywhere they go. We encourage discussion about “Where have you been?” after each reading. These books are also available in Big Book format, in Haitian Creole and in French.

Cat. #: B1144KE
ISBN: 9781626323957 

Keywords: sinema - cinema - theater