Your cart is empty

  • Mwen ka fè yon fize ak boutèy (Big Book)

Mwen ka fè yon fize ak boutèy (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

BB1379K  

Liv sa a, “Mwen ka fè yon fize ak  boutèy,” se yon liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalin ak Kalo ki enterese nan wobotik deside yo pral fè yon fize ak yon gwo boutèy kola vid ki ka pran de lit yo. Nan eksperyans sa a, timoun yo pral monte epi lanse yon fize. Si ou po ko janm fè sa, w ap jwenn tout eksplikasyon pou ou fè premye fize w. Liv sa a disponib ti gwo fòma pou timoun.

ISBN Number: 9781626327573