Your cart is empty

  • Mwen konn fè flach (Big Book)

Mwen konn fè flach (Big Book)

Koleksyon Wobotika

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB1378K  

Liv sa a, Mwen konn fè flach, se youn nan liv nan Koleksyon Wobotika a. Nan istwa sa a, Kalo ak Kalin ki renmen elektrisite ak wobotik, konnen ki jan pou yo fè yon flach. Yo mande pwofesè yo a pou yo vin bay yon cho nan klas yo a. Eske y ap rive fè flach la vre? Eske anpoul la ap limen? Eske de timoun yo pare pou cho a? Si ou li ti liv sa a, w ap konnen kijan cho a pral pase. Liv sa a egziste an ti fòma pou lekti an gwoup.

Lis liv nan koleksyon sa a:

- David lanse fize ak yon fistibal

- Mwen ka fè fize ak yon boutèy

- Mwen konnen kisa wobo ye

- Mwen kapab ekri kòd pou wobo sui

- Mwen konnen sikui senp

- Premye machin solè m

- Mwen konn fè flach 

ISBN #: 9781626327559

Keywords: Robotic - Robot