Your cart is empty

  • Mwen Konn Fè Manje (Big Book)

Mwen Konn Fè Manje (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB1230K 

In Haitian Creole   

Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Manje, Klodèt ak Remi ale fè mache ak manman yo pou yo ka ale kuit yon bouyon. Apresa, yo ale nan makèt ak papa yo tou. Yo dekouvri plizyè kalite manje yo ta vle achte. Èske y ap bezwen sirèt ak tablèt pistach pou yo fè bouyon an? Sa se yon bon kesyon! Èske ou konnen? Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun.

In this story, “I know how to cook”, Claudette and Remy go to the farmer’s market with their mother to buy ingredients for a stew. Later, they go to the supermarket with their dad. They discover all kind of food they would like to purchase. Would they need candy and peanut bars to prepare a stew? That’s a good question! Do you know the answer? 

This  book is available in small format for students.

Number of Pages: 24
Size:                      11in x 17in

ISBN Number: 9781626325647

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

Keywords: manje - mache - makèt - bouyon - sirèt - tablèt pistach - food - farmer ’s market - supermarket -  stew - ingredients - candy - peanut bar