Your cart is empty

  • Mwen Konn Jwe Mizik

Mwen Konn Jwe Mizik

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. #: B1201K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konn Jwe Mizik, Klodèt ak Remi aprann jwe plizyè  enstriman, epi, yo bay pèfòmans lakay yo osinon an piblik tou. Yo jwenn yon plezi dekouvri mizik tankou yon ekspresyon atistik, epi, yo fè lektè yo enterese nan enstriman yo. Èske ou konn jwe yon enstriman?  Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup. 

In this story, I Can Play Music, Claudette and Remy are learning to play different instruments and they perform both at home and in public. They enjoy discovering music as an artistic expression and they encourage readers to get to know about their instruments. This book is also available in large book format for group reading.

ISBN: 9781626325036 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: mizik - music - enstriman - instrument - atisktik - artistic