Your cart is empty

  • Mwen Konn Konte

Mwen Konn Konte

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. Number: B1173K  

In Haitian Creole 

Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Konte, Klodèt ak Remi ap pratike nimerasyon. Yo konte konbyen zòrèy yo genyen? Konbyen dwèt? Ki laj yo? Ann konte ansanm avèk yo. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or see.

In this story, “I Know how to count” Claudette and Remy count how many ears or fingers they have. They also count how old they are. Let’s count with them. This book is also available in large format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626325326 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: konte - nimerasyon - count -  numeration