Your cart is empty

  • Mwen Konn Pran Asansè (Big Book)

Mwen Konn Pran Asansè (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo pran asansè nan yon bildin. Klodèt kouri antre an premye pou li ka peze bouton yo. Ki sa ki pral pase? Èske l ap peze bon bouton an? Ki sa ki pral pase ak moun ki deja andedan asansè a? E moun ki bezwen antre nan asansè a? An nou wè ant Klodèt ak Remi kilès ki ap pi prese! Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun.

Cat. #: BB1177K  
Size: 11 in X 17 in 
Language: Haitian Creole 
ISBN Number: 9781626325623 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: assansè - elevator - bilging - building