Your cart is empty

  • Mwen Konn Renmen (Big BooK)

Mwen Konn Renmen (Big BooK)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB1185K  

In Haitian Creole  

Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi konn fè moun kontan. Yo konn ede moun ki bezwen èd. Yo konn montre lamitye ak senpati. Yo reyalize, lè yo fè moun plezi, kè pa yo kontan tou. Èske ou konn fè moun plezi? Liv sa a disponib tou an ti fòma pou elèv. 

In this story, “I Know How To Love” Claudette and Remy make people happy. They show empathy and they demonstrate kindness. They realize how happy they are when they please others. Do you like to please others? This book is also available in small format for students.

Number of Pages: 12
Size:                      11in x 17in

ISBN Number: 978626325630

The I Know Collection / Koleksyon Mwen Konnen