Your cart is empty

 • Mwen Konnen Zetwal Yo

  Mwen Konnen Zetwal Yo

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat Number: B903K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, Klodèt ak Remi wè zetwal, yo dekouvri konstelasyon, epi, yo vle konnen plis toujou sou astwono… $6.50
 • Mwen Konnen Yon Pwezi

  Mwen Konnen Yon Pwezi

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1160K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, Klodèt, Remi ak zanmi yo esprime nan yon pwezi sa yo santi pou moun ki elve yo. Ki sa ou sant… $6.50
 • Mwen Konnen Kreyòl

  Mwen Konnen Kreyòl

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1161K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang Kreyòl Ayisyen an. E oume… $6.00
 • Mwen Konn Fè Jaden

  Mwen Konn Fè Jaden

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1163K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Jaden, Klodèt ak Remi plante epi rekòlte mayi. Apresa, yo manje sa yo rekòlte a. Èske ou janm plante? … $6.50
 • Mwen Konn Tire Kont

  Mwen Konn Tire Kont

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1174K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Klodèt, Remi ak detwa zanmi ap tire kont yon jou swa. Yo youn pa fò nan tradisyon sa a. Kifè, … $6.50
 • Mwen Konn Pran Asansè

  Mwen Konn Pran Asansè

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1177K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo pran asansè nan yon bilding. Klodèt kouri antre an premye pou li ka… $6.50
 • Mwen Konnen Franse

  Mwen Konnen Franse

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1178K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Franse, Klodèt ak Remi ap fè konpetisyon antre yo pou yo wè ki mo franse yo konnen. De timoun sa yo ami… $6.50
 • Mwen Konn Fache

  Mwen Konn Fache

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1184K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt ak Remi viv plizyè sitiyasyon kote youn takinen lòt, osinon, yon lòt moun fè yo fache. Konb… $6.00
 • Mwen Konn Renmen

  Mwen Konn Renmen

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1185K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi konn fè moun kontan. Yo konn ede moun ki bezwen èd. Yo konn montre lamitye ak senp… $5.50
 • Mwen Konn Chwazi Zanmi

  Mwen Konn Chwazi Zanmi

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Cat. Number: B1190K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Chwazi Zanmi, Klodèt ak Remi fè eksperyans ak zanmi ki antann avèk yo. Ki jan yo reyaji lè yo kontre… $6.50
 • Mwen Konn Jwe Mizik

  Mwen Konn Jwe Mizik

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1201K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Jwe Mizik, Klodèt ak Remi aprann jwe plizyè  enstriman, epi, yo bay pèfòmans lakay yo osinon an… $6.50
 • Mwen Konn Wè Asansè

  Mwen Konn Wè Asansè

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1229K  In Haitian Creole  Nan istwa sa a, Mwen Konn We Asanse , Klodèt ak Remi dekouvri itilite asansè. Ak ki sa asansè sèvi? Yo wè jan moun sèvi ak as… $5.50
 • Mwen Konn Fè Manje

  Mwen Konn Fè Manje

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1230K In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Manje, Klodèt ak Remi ale fè mache ak manman yo pou yo ka ale kuit yon bouyon. Apresa, yo ale nan makèt… $5.50
 • Mwen Konnen Vil Pwovens

  Mwen Konnen Vil Pwovens

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1232K  In Haitian Creole  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Vil Pwovens, Klodèt ak Remi ale nan pwovens ak fanmi yo pou yo ale vizite Grann. Eske timoun yo ap pè … $5.50
 • Mwen Konn Danse (Big Book)

  Mwen Konn Danse (Big Book)

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat #: BB972K  In Haitian Creole  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon… $19.50
 • Mwen Konnen Fanmi Mwen

  Mwen Konnen Fanmi Mwen

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1186K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Fanmi Mwen, Klodèt ak Remi rekonèt moun ki nan fanmi yo, epi, yo gen afeksyon pou yo. Fanmi an vizite y… $5.50
 • Mwen Konn Ale Laplaj

  Mwen Konn Ale Laplaj

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1227K  In Haitian Creole Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan ist… $5.00
 • Mwen Konn Ale nan Mache

  Mwen Konn Ale nan Mache

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1175K  In Haitian Creole  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan is… $5.00
 • Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

  Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  "Koleksyon Mwen Konnen" gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.The &l… $97.50
 • Mwen Konnen Dwa Mwen

  Mwen Konnen Dwa Mwen

  Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1235K  In Haitian Creole Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi o… $6.50