Your cart is empty

 • Mwen Konnen Zetwal Yo

  Mwen Konnen Zetwal Yo

  by Heurtelou Maude

  Cat Number: B903K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, Klodèt ak Remi wè zetwal, yo dekouvri konstelasyon, epi, yo vle konnen plis touj… $6.50
 • Mwen Konnen Yon Pwezi

  Mwen Konnen Yon Pwezi

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1160K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, Klodèt, Remi ak zanmi yo esprime nan yon pwezi sa yo santi pou moun ki elve yo. Ki sa … $6.50
 • Mwen Konnen Kreyòl

  Mwen Konnen Kreyòl

  by Heurtelou Maude

  Cat #: B1161K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang Krey… $6.00
 • Mwen Konn Fè Jaden

  Mwen Konn Fè Jaden

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1163K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Jaden, Klodèt ak Remi plante epi rekòlte mayi. Apresa, yo manje sa yo rekò… $6.50
 • Mwen Konn Tire Kont

  Mwen Konn Tire Kont

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1174K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Klodèt, Remi ak detwa zanmi ap tire kont yon jou swa. Yo youn pa fò nan tradisyo… $6.50
 • Mwen Konn Pran Asansè

  Mwen Konn Pran Asansè

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1177K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo pran asansè nan yon bilding. Klodèt kou… $6.50
 • Mwen Konnen Franse

  Mwen Konnen Franse

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1178K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Franse, Klodèt ak Remi ap fè konpetisyon antre yo pou yo wè ki mo franse yo konnen… $6.50
 • Mwen Konn Fache

  Mwen Konn Fache

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1184K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt ak Remi viv plizyè sitiyasyon kote youn takinen lòt, osinon, yon l&ogr… $6.00
 • Mwen Konn Renmen

  Mwen Konn Renmen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1185K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi konn fè moun kontan. Yo konn ede moun ki bezwen èd. Yo konn m… $5.50
 • Mwen Konn Chwazi Zanmi

  Mwen Konn Chwazi Zanmi

  by Heurtelou Maude

  In Haitian Creole Cat. Number: B1190K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Chwazi Zanmi, Klodèt ak Remi fè eksperyans ak zanmi ki antann avèk yo. Ki jan y… $6.50
 • Mwen Konn Jwe Mizik

  Mwen Konn Jwe Mizik

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1201K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Jwe Mizik, Klodèt ak Remi aprann jwe plizyè  enstriman, epi, yo bay pèf&og… $6.50
 • Mwen Konn Wè Asansè

  Mwen Konn Wè Asansè

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1229K  In Haitian Creole  Nan istwa sa a, Mwen Konn We Asanse , Klodèt ak Remi dekouvri itilite asansè. Ak ki sa asansè sèv… $5.50
 • Mwen Konn Fè Manje

  Mwen Konn Fè Manje

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1230K In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Manje, Klodèt ak Remi ale fè mache ak manman yo pou yo ka ale kuit yon bouyon. Apr… $5.50
 • Mwen Konnen Vil Pwovens

  Mwen Konnen Vil Pwovens

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1232K  In Haitian Creole  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Vil Pwovens, Klodèt ak Remi ale nan pwovens ak fanmi yo pou yo ale vizite Grann. Eske timoun yo… $5.50
 • Mwen Konn Danse (Big Book)

  Mwen Konn Danse (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat #: BB972K  In Haitian Creole  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa y… $19.50
 • Mwen Konnen Fanmi Mwen

  Mwen Konnen Fanmi Mwen

  by Heurtelou Maude

  Cat. #: B1186K  In Haitian Creole Nan istwa sa a, Mwen Konnen Fanmi Mwen, Klodèt ak Remi rekonèt moun ki nan fanmi yo, epi, yo gen afeksyon pou yo. Fan… $5.50
 • Mwen Konn Ale Laplaj

  Mwen Konn Ale Laplaj

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1227K  In Haitian Creole Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa… $5.00
 • Mwen Konn Ale nan Mache

  Mwen Konn Ale nan Mache

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1175K  In Haitian Creole  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon s… $5.00
 • Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

  Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.The “What I … $97.50
 • Mwen Konnen Dwa Mwen

  Mwen Konnen Dwa Mwen

  by Heurtelou Maude

  Cat. Number: B1235K  In Haitian Creole Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen,… $6.50