Your cart is empty

 • Mwen konn Mata Janklod

  Mwen konn Mata Janklod

  by Maude Heurtelou

  Nan liv sa a, Mwen konn Mata Janklod, otè a entwodui Martha Jean-Claude a lektè nan nivo preskolè. Mata te kite Ayiti lontan, li te ale viv an egzil nan peyi Kiba, men, li te konti… $7.50
 • Mwen Konnen Zetwal Yo

  Mwen Konnen Zetwal Yo

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri livkote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jennlektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, K… $6.75
 • Mwen Konnen Yon Pwezi

  Mwen Konnen Yon Pwezi

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote detimoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yokonnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, K… $6.50
 • Mwen Konnen Kreyòl

  Mwen Konnen Kreyòl

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote detimoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yokonnen, sa yo santi ak sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt a… $7.00
 • Mwen Konn Fè Jaden

  Mwen Konn Fè Jaden

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. Nan istwa sa… $6.50
 • Mwen Konn Konte

  Mwen Konn Konte

  by Heurtelou Maude

  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remiap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santiosinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Konte, Klodèt akRemi ap pratike nimer… $6.75
 • Mwen Konn Tire Kont

  Mwen Konn Tire Kont

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yokonnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Klod… $7.00
 • Mwen Konn Pran Asansè

  Mwen Konn Pran Asansè

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Mwen Konn Pran AsansèRemi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mw… $6.50
 • Mwen Konnen Franse

  Mwen Konnen Franse

  by Heurtelou Maude

  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinonsa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Franse, Klodèt ak Remiap fè konpeti… $8.00
 • Mwen Konn Fache

  Mwen Konn Fache

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote detimoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yokonnen, sa yo santi ak sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt ak … $6.50
 • Mwen Konn Renmen

  Mwen Konn Renmen

  by Heurtelou Maude

  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinonsa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remiviv moman kote … $6.50
 • Mwen Konn Chwazi Zanmi

  Mwen Konn Chwazi Zanmi

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun,Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yosanti osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Chwazi Zanmi,… $6.50
 • Mwen Konn Jwe Mizik

  Mwen Konn Jwe Mizik

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun,Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santiosinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Jwe Mizik, Kl… $6.50
 • Mwen Konn Wè Asansè

  Mwen Konn Wè Asansè

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun,Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yosanti osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Wè Asansè, Klod… $6.50
 • Mwen Konn Fè Manje

  Mwen Konn Fè Manje

  by Heurtelou Maude

  Gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi, appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinonsa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Manje, Klodèt ak Remiale fè mach… $6.50
 • Mwen Konnen Vil Pwovens

  Mwen Konnen Vil Pwovens

  by Heurtelou Maude

  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinonsa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Vil Pwovens, Klodèt akRemi ale nan … $6.75
 • Mwen Konnen Danse

  Mwen Konnen Danse

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi ak sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Danse, Klodèt … $6.75
 • Mwen Konnen Fanmi Mwen

  Mwen Konnen Fanmi Mwen

  by Heurtelou Maude

  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinonsa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konnen Fanmi Mwen, Klodèt akRemi rekonèt m… $6.50
 • Mwen Konn Konte

  Mwen Konn Konte

  by Heurtelou Maude

  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Konte, Klodèt ak Remi ap pratike ni… $6.75
 • Mwen Konn Wè Asansè

  Mwen Konn Wè Asansè

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Wè Asansè, Kl… $6.50