Your cart is empty

 • Mwen Konnen Zetwal Yo

  Mwen Konnen Zetwal Yo

  by Heurtelou Maude

  B903K  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Zetwal yo, Klodèt ak Remi wè zetwal, yo dekouvri konstelasyon, epi, yo vle konnen plis toujou sou astwonomi. Ki sa ou konnen s… $5.50
 • Mwen Konnen Yon Pwezi

  Mwen Konnen Yon Pwezi

  by Heurtelou Maude

  B1160K  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, Klodèt, Remi ak zanmi yo esprime nan yon pwezi sa yo santi pou moun ki elve yo. Ki sa ou santi pou paran ou yo? Nou swete liv sa… $5.00
 • Mwen Konnen Kreyòl

  Mwen Konnen Kreyòl

  by Heurtelou Maude

  B1161K  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang Kreyòl Ayisyen an. E oumenm, kòman  Kreyòl ou ye? Chèch… $6.00
 • Mwen Konn Fè Jaden

  Mwen Konn Fè Jaden

  by Heurtelou Maude

  B1163K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Jaden, Klodèt ak Remi plante epi rekòlte mayi. Apresa, yo manje sa yo rekòlte a. Èske ou janm plante? Nou espere 2 timoun sa yo ap ankoura… $5.00
 • Mwen Konn Tire Kont

  Mwen Konn Tire Kont

  by Heurtelou Maude

  B1174K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Tire Kont, Klodèt, Remi ak detwa zanmi ap tire kont yon jou swa. Yo youn pa fò nan tradisyon sa a. Kifè, timoun ki konn tire kont yo pral pra… $6.00
 • Mwen Konn Pran Asansè

  Mwen Konn Pran Asansè

  by Heurtelou Maude

  B1177K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Pran Asansè, Klodèt, Remi ak fanmi yo pran asansè nan yon bildin. Klodèt kouri antre an premye pou li ka peze bou… $6.50
 • Mwen Konnen Franse

  Mwen Konnen Franse

  by Heurtelou Maude

  B1178K  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Franse, Klodèt ak Remi ap fè konpetisyon antre yo pou yo wè ki mo franse yo konnen. De timoun sa yo amize yo nan konpetisyon sa a. Gade pou… $6.50
 • Mwen Konn Fache

  Mwen Konn Fache

  by Heurtelou Maude

  B1184K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt ak Remi viv plizyè sitiyasyon kote youn takinen lòt, osinon, yon lòt moun fè yo fache. Konby… $5.00
 • Mwen Konn Renmen

  Mwen Konn Renmen

  by Heurtelou Maude

  B1185K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Renmen, Klodèt ak Remi konn fè moun kontan. Yo konn ede moun ki bezwen èd. Yo konn montre lamitye ak senpati. Yo reyalize, lè yo fè moun plez… $5.00
 • Mwen Konn Chwazi Zanmi

  Mwen Konn Chwazi Zanmi

  by Heurtelou Maude

  B1190K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Chwazi Zanmi, Klodèt ak Remi fè eksperyans ak zanmi ki antann avèk yo. Ki jan yo reyaji lè yo kontre ak timoun ki… $5.00
 • Mwen Konn Jwe Mizik

  Mwen Konn Jwe Mizik

  by Heurtelou Maude

  B1201K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Jwe Mizik, Klodèt ak Remi aprann jwe plizyè  enstriman, epi, yo bay pèfòmans lakay yo osinon an piblik tou. … $5.00
 • Mwen Konn Wè Asansè

  Mwen Konn Wè Asansè

  by Heurtelou Maude

  B1229K  Nan istwa sa a, Mwen Konn Wè Asansè, Klodèt ak Remi dekouvri itilite asansè. Ak ki sa asansè sèvi? Yo wè jan moun s&eg… $5.00
 • Mwen Konn Fè Manje

  Mwen Konn Fè Manje

  by Heurtelou Maude

  B1230K Nan istwa sa a, Mwen Konn Fè Manje, Klodèt ak Remi ale fè mache ak manman yo pou yo ka ale kuit yon bouyon. Apresa, yo ale nan makèt ak papa… $5.50
 • Mwen Konnen Vil Pwovens

  Mwen Konnen Vil Pwovens

  by Heurtelou Maude

  B1232K  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Vil Pwovens, Klodèt ak Remi ale nan pwovens ak fanmi yo pou yo ale vizite Grann. Eske timoun yo ap pè wout la ak pakèt… $5.50
 • Mwen Konn Danse (Big Book)

  Mwen Konn Danse (Big Book)

  by Heurtelou Maude

  Cat #: BB972K  In Haitian Creole  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi appataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa y… $19.50
 • Mwen Konnen Fanmi Mwen

  Mwen Konnen Fanmi Mwen

  by Heurtelou Maude

  B1186K  Nan istwa sa a, Mwen Konnen Fanmi Mwen, Klodèt ak Remi rekonèt moun ki nan fanmi yo, epi, yo gen afeksyon pou yo. Fanmi an vizite youn ak lòt, yo … $5.00
 • Mwen Konn Ale Laplaj

  Mwen Konn Ale Laplaj

  by Heurtelou Maude

  B1227K  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Ale Laplaj, Klodèt, Re… $5.00
 • Mwen Konn Ale nan Mache

  Mwen Konn Ale nan Mache

  by Heurtelou Maude

  B1175K  Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konn Ale nan Mache, Klodèt … $5.00
 • The I Know Collection / Koleksyon Mwen Konnen

  The I Know Collection / Koleksyon Mwen Konnen

  by Heurtelou Maude

  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.The “I Know … $97.50
 • Mwen Konnen Dwa Mwen

  Mwen Konnen Dwa Mwen

  by Heurtelou Maude

  B1235K  Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.Nan istwa sa a, Mwen Konne… $5.00