Your cart is empty

  • Mwen Konnen Angle (Big Book)

Mwen Konnen Angle (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat#: BB1343K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. 

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Angle, Klodèt ak Remi ap fè konpetisyon antre yo pou yo wè ki mo angle yo konnen epi lòt la pa konnen. De timoun sa yo amize yo nan konpetisyon sa a. Gade pou wè si ou konprann mo angle sa yo tou. Ou ka tou pwofite aprann yo si ou pa ko konnen yo. Liv sa a disponib an gwo fòma pou pwofesè.

The I Know Collection includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or see. 

In this story I Know English, Claudette and Remi compete among themselves hoping to impress one another. These two are having fun competing. Let see if you understand those words. You may take the opportunity to learn them too. This book is also available in large format for teaching purposes.

Number of Pages: 24
Size:                      11 x 17 inches

ISBN Number: 9781626326958 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: Konpetisyon - Anglè - Competition - English