Your cart is empty

  • Mwen Konnen Dwa Mwen (Big Book)

Mwen Konnen Dwa Mwen (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. Number: B1235K  

In Haitian Creole 

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Dwa Mwen, Remi panse Klodèt pa ka fè yon seri aktivite paske li se yon ti fi. Èske Klodèt pral aksepte opinyon sa a? Ki sa ou panse ki pral rive? Kote diskisyon an pral mennen yo? Èske timoun gen dwa? Liv sa a disponib an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel and see.

In this story, “I Know My Rights,” Remy thinks Claudette can’t do many things because she is a girl. Does Claudette accept that? What is going to happen? Where will their conversation lead them? Do children have rights? This book is also available in large format for teaching purposes.


Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: aktivite - opinyon -  diskisyon - activity - opinion - discussion