Your cart is empty

  • Mwen Konnen Franse (Big Book)

Mwen Konnen Franse (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. Number: BB1178K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Franse, Klodèt ak Remi ap fè konpetisyon antre yo pou yo wè ki mo franse yo konnen. De timoun sa yo amize yo nan konpetisyon sa a. Gade pou wè si ou konnen mo franse sa yo tou. Liv sa a disponib an ti fòma pou elèv.

In this story, “I Know French” Claudette and Remy compete among themselves to find out which of the two know more words in French. These two are having fun competing. Let see if you know these words as well.

This book is also available in small format for students.

ISBN Number: 9781626326538 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: konpetisyon - franse - konnen - competitions - French - Know