Your cart is empty

  • Mwen konnen kisa wobo ye

Mwen konnen kisa wobo ye

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

B1377K  

Liv sa a, “Mwen konn kisa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese konstwi pwòp wobo pa ou. Liv la disponib an gran fòma pou pwofesè.

ISBN Number: 9781626327535