Your cart is empty

  • Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

Mwen konnen kisa wobo ye (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

BB1377K  

Liv sa a, “Mwen konn kisa yon wobo ye”, nan Koleksyon Wobotika a. Li entwodui diferan konsèp nan domèn wobotik. Apre ou fin li l, ou ka vin enterese konstwi pwòp wobo pa ou. Liv la disponib an ti fòma pou timoun.

ISBN Number: 9781626327566