Your cart is empty

  • Mwen Konnen Kreyòl (Big Book)

Mwen Konnen Kreyòl (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. Number: BB1161K  

In Haitian Creole 

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang Kreyòl Ayisyen an. E oumenm, kòman  Kreyòl ou ye? Chèche konnen. Liv sa a disponib tou nan ti fòma pou elèv.

In this story, I Know Creole, Claudette and Remy communicate with their fingers to share their knowledge of the Haitian Creole language. How much Creole do you know? Let's find out. This book is also available small format for students. 

ISBN Number: 9781626324527 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: Kreyol - Kreyòl - Creole - Dwèt - Fingers - Konnen - Knowledge