Your cart is empty

  • Mwen Konnen Kreyòl (Big Book)

Mwen Konnen Kreyòl (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

BB1161K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi ak sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang Kreyòl Ayisyen an. Liv sa a disponib tou nan Gwo Fòma pou pwofesè.

The I Know Collection includes a set of books where two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or they see.

In this story, I Know Creole, Claudette and Remy communicate with their fingers to share their knowledge of the Haitian-Creole language. This book is also available in Big Book format for teaching purposes.


ISBN Number: 9781626324527