Your cart is empty

  • Mwen Konnen Plis Panyòl

Mwen Konnen Plis Panyòl

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$7.00

Description

Cat. #: B1176KS 

Liv sa a, Mwenn Konnen Plis Panyòl, nan Koleksyon Mwen Konnen an. Se istwa Klodèt ak Remi ki ap fè plizyè diskisyon sou kilès pami yo de a ki konnen plis mo panyòl. Pandan y ap fè diskisyon sa yo, yo reyalize li pa toujou posib pou yo antann yo. Ki sa ki ka pase lè de timoun pa antann yo? Ann chèche konnen. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou lekti an gwoup.

ISBN Number: 9781626329270 
Language: Haitian Creole
Size: 6 in x 9 in 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: Diskisyon - Antann - Panyòl - Discussion - Get Along - Spanish