Your cart is empty

  • Mwen Konnen Plis Panyòl (Big Book)

Mwen Konnen Plis Panyòl (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Liv sa a, Mwenn Konnen Plis Panyòl, nan Koleksyon Mwen Konnen an. Se istwa Klodèt ak Remi ki ap fè plizyè diskisyon sou kilès pami yo de a ki konnen plis mo panyòl. Pandan y ap fè diskisyon sa yo, yo reyalize li pa toujou posib pou yo antann yo. Ki sa ki ka pase lè de timoun pa antann yo? Ann chèche konnen. Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun.

Cat. #: BB1176KS  
Size: 11 in X 17 in
Language: Haitian Creole
ISBN Number: 9781626329287 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: Diskisyon - Antann - Panyòl - Discussion - Get Along - Spanish