Your cart is empty

  • Mwen Konnen Pou Ki Sa Lalin Klere (Big Book)

Mwen Konnen Pou Ki Sa Lalin Klere (Big Book)

Koleksyon Mwen Konnen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. Number: BB1334K  

In Haitian Creole 

Istwa sa a, Mwen konnen pou ki sa lalin klere, nan Koleksyon Sa k Pase? Se istwa Jera ki renmen li. Msye li sou lalin, sou solèy ak sou zetwal yo. Msye devlope yon enterè pou lalin.  Li vle tout moun bò kote l konnen pou kisa lalin klere. Anplis, li gen yon rèv. Yon gwo rèv. Si ou li liv sa a, w ap dekouvri rèv Jera a. 

This book, I know why the moon shines is in the What’s Up Collection. It’s the story of Jera who likes to read. He read about the moon, the sun and the stars. He develops a fascination for the moon. He wants others to know why the moon shines. Additionally, he has a dream. A big one. If you read this book, you will know about that dream.

ISBN Number: 9781626326736

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: lalin - solèy - zetwal - rèv - sun - moon - star - dream