Your cart is empty

  • Mwen Konnen Pou Ki Sa Solèy Kouche

Mwen Konnen Pou Ki Sa Solèy Kouche

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Cat. #: B1335K  

Liv sa a, Mwen konnen pou ki sa solèy kouche, se youn nan liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Nan istwa sa a, Beti ki yon ti fi kirye ap chèche konnen pou ki sa solèy kouche. Li pa kwè nan repons Grann li ba li a. Li kontinye ap chèche joustan li rive fè konklizyon pa l. Liv sa a se yon entwodiksyon sou astwonomi. Li konsevwa tou pou ankouraje timoun gen kizyozite sou lasyans. Ki sa ou panse sou konklizyon Beti a ? Ki konklizyon ou genyen, oumenm ? Ann suiv pou nou wè kote kiryozite Beti a ap rive. Liv sa a egziste an gwo fòma pou lekti an gwoup.

ISBN #: 9781626326743 

Keywords: Sunshine - grandmother - science - astronomy - curiosity - conclusion