Your cart is empty

  • Mwen konnen sikui senp (Big Book)

Mwen konnen sikui senp (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

BB1373K  

Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske se yon eksperyans ki fasil? 

Eseye suiv de timoun sa yo. Ou ka byen renmen eksperyans yo fè a. Epi, ou ka fè eksperyans pa w tou! Liv sa a disponib an ti fòma pou timoun.

ISBN Number: 9781626327450