Your cart is empty

  • Mwen konnen sikui senp

Mwen konnen sikui senp

Koleksyon Wobotika

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Cat. #: B1373K  

Kalin ak Kalo enterese nan sikui senp. Yo dekouvri yo ka fè limyè limen, yo ka fè yon sonèt mache, yo menm ka eseye fè elis yon elikoptè vire. Men, èske se yon eksperyans ki fasil? 

Eseye suiv de timoun sa yo. Ou ka byen renmen eksperyans yo fè a. Epi, ou ka fè eksperyans pa w tou! Liv sa a disponib an gwo fòma pou pwofesè.

ISBN #: 9781626327436 

Keywords: Robotic - Robot