Your cart is empty

  • Mwen Konnen Vil Pwovens (Big Book)

Mwen Konnen Vil Pwovens (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat # BB1232K  

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Vil Pwovens, Klodèt ak Remi ale nan pwovens ak fanmi yo pou yo ale vizite Grann. Eske timoun yo ap pè wout la ak pakèt ravin sa yo? Èske vil pwovens yo pre? Èske se premye fwa yo pral wè moun ap rale bourèt? Èske yo konn wè machann sou bourik? Èske yo ap renmen lavi nan pwovens? Chèche konnen! Liv sa a disponib tou an ti fòma pou elèv. 

In this story, “I know the Countryside” Claudette and Remy travel outside of the Capital to visit their grandmother. Would the curvy roads so close to the cliffs scare them? Is the countryside nearby? Have they seen men pulling wheelbarrow before? What about ladies on donkey? Would they like life in the countryside? Let's find out. This book is also available in small format for students.

ISBN Number: 9781626327641 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: vil pwovens - countryside - vizite - visit - ravin - cliff - bourèt -  wheelbarrow bourik - donky