Your cart is empty

  • Mwen konprann sikui elektrik

Mwen konprann sikui elektrik

Koleksyon Wobotika

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

In Haitian Creole 

Liv sa a, Mwen Konprann Sikui Elektrik, se youn nan liv Koleksyon Wobotika a. Nan liv sa a, Deni ak Beti, de zanmi enseparab, fè tout kalite eksperyans ak sikui elektrik. Yo pwofite fè imajinasyon yo travay pou yo enpresyone youn ak lòt. Lè ou li liv sa a, eseye eksperyans pa w tou. Ou ka byen vin pi enterese nan wobotik. Liv sa a egziste an gwo fòma pou lekti an gwoup. 

Cat. #: B1412K
Size: 6 in X 9 in
Number of Pages: 20
ISBN #: 9781626328297 

Keywords: Robotic - Robot