Your cart is empty

  • My Name is Nadine

My Name is Nadine

by Maude Heurtelou

$8.50

Description

Mwen Rele Nadine, se istwa yon ti fi ki soti Ayiti ki konn pale Alman. Nadine plen zanmi ki soti toupatou sou latè a. Menm jan Nadine konn pale Alman, chak zanmi li yo gen yon sipriz pou ou. Lè ou fin li ti liv sa a, w ap reyalize diferans nan kilti se yon richès.

My name is Nadine, tells the story of a girl from Haiti who speak German. Nadine's friends come from all over the world. Like her who, surprisingly, speaks German, each of her friends holds an unexpected surprise for you. After reading this book, you will realize that cultural differences are a plus.