Your cart is empty

  • N ap plante N ap manje

N ap plante N ap manje

by Cuckita Bellande

$8.00

Description

With artfully crafted illustrations that celebrate Haiti’s outdoor beauty, this book introduces children from K through 2 with the concept of people-nature interdependence. It creates awareness on the role of the sun, the value of water, the bounty of the soil, the time of harvest and the benefit of harvesting healthy and tasty goods. A must read for students interested in protecting the environment. Bilingual English- Haitian Creole

Liv sa a gen anpil bèl desen ki montre bèlte lanati nan peyi Ayiti. Li fèt pou ede timoun depi nan nivo Kindergadenn jouska dezyèn ane konprann jan moun bezwen epi kapab benefisye richès lanati. Li pale sou solèy, sou dlo, sou richès latè, sou rekòt danre ki ka fè bon manje pou moun. Sa se yon liv tout timoun ki enterese nan pwoteje anviwonnman te dwe li.

B419KE