Your cart is empty

  • Neglijans Gen Konsekans!

Neglijans Gen Konsekans!

by Maude Heurtelou

$12.50

Description

In Haitian Creole 

Liv sa a, Neglijans Gen Konsekans! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an. Koleksyon an rekòmande pou timoun depi laj Jadendanfan rive nan dezyèm ane. Liv sa a ekri ak entansyon pou ankouraje timoun konprann konsekans aksyon yo.

Nan istwa sa a, Chal se yon ti gason neglijan anpil. Anplis, li dezòd! Ki sa ki pral pase l? Eske l ap chanje? Eske l ap toujou rete neglijan? Antouka, Kalin, ki zanmi Chal, enkyete pou li. An nou li ki sa ki pral pase.

Cat Number: B823
ISBN Number: 9781584329350

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole