Your cart is empty

  • Neglijans Gen Konsekans! (Big Book)

Neglijans Gen Konsekans! (Big Book)

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB823  

Liv sa a, Neglijans Gen Konsekans! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an. Koleksyon an rekòmande pou timoun depi laj Jadendanfan rive nan dezyèm ane. Liv sa a ekri ak entansyon pou ankouraje timoun konprann konsekans aksyon yo. Liv sa a egziste an ti fòma pou timoun.

Nan istwa sa a, Chal se yon ti gason neglijan anpil. Anplis, li dezòd! Ki sa ki pral pase l? Eske l ap chanje? Eske l ap toujou rete neglijan? Antouka, Kalin, ki zanmi Chal, enkyete pou li. An nou li ki sa ki pral pase.

Number of Pages: 16
Size:                      11in x 17in

ISBN #: 9781626326828 

Keywords: neglijans - konsekans - aksyon  - negligence - consequence - act