Your cart is empty

  • Neglijans Gen Konsekans! (Big Book)

Neglijans Gen Konsekans! (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB823  

Liv sa a, Neglijans Gen Konsekans! se youn nan 24 liv Koleksyon Bon Sitwayen an. Koleksyon an rekòmande pou timoun depi laj Jadendanfan rive nan dezyèm ane. Liv sa a ekri ak entansyon pou ankouraje timoun konprann konsekans aksyon yo.

Nan istwa sa a, Chal se yon ti gason neglijan anpil. Anplis, li dezòd! Ki sa ki pral pase l? Eske l ap chanje? Eske l ap toujou rete neglijan? Antouka, Kalin, ki zanmi Chal, enkyete pou li. An nou li ki sa ki pral pase.

Number of Pages: 16
Size:                      11in x 17in

ISBN Number: 9781626326828