Your cart is empty

  • Pa kale m, tanpri

Pa kale m, tanpri

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Liv sa a, "Pa kale m, tanpri," se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon timoun ki ap eksplike granmoun pou kisa pou yo pa kale l. Kisa ou panse? Eske granmoun konnen sa timoun santi lè yo kale yo? Li ti istwa sa a, ou ka gen repons pa w sou sa. Si ou vle, ou ka li liv sa a pou fanmi ou, epi, pale sou sa ansanm.

Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

Number of Pages: 20
Size:                      6 x 9 inches
Binding Type:        Paperback 

Cat #:  B1409
ISBN #: 9781626328181 

Keywords: children right - school grade