Your cart is empty

  • Papa M Renmen M / My Father Loves Me

Papa M Renmen M / My Father Loves Me

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Bilingual English - Haitian Creole  

Liv sa a, Papa M Renmen M / My Father Loves Me, se youn nan liv bileng Kreyòl Anglè nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou kindègadenn rive nan dezyèm ane. Ansanm ak tout lòt liv koleksyon an, li konsevwa, li ekri, li òganize, epi li prezante yon fason pou ankouraje timoun devlope enterè pou yo vini yon sitwayen konsekan depi yo piti.

Nan liv sa a, Papa M Renmen M / My Father Loves Me, yon ti gason pale sou relasyon li ak papa l. Li disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

Size: 6in x 9in
Cat. Number: B790KE 
Number Of  Pages: 24
ISBN Number: 9781626329447