Your cart is empty

  • Peleren

Peleren

by Pierre Michel Chéry

$15.00

Description

Peleren se yon woman ki mete 3 jennjan (2 gason ak yon fi) anfas yon dividal kontradiksyon. Pèsonaj prensipal nan woman an se yon demwazèl yo rele Greta, akote pèsonaj prensipal la, nou jwenn Danyèl, ti frè Greta, epi Maryo ki renmen ak Greta. Greta se yon chelèn nan danse, li vle pati al aprann koregrafi pou li ka devlope konpetans li nan monte koregrafi sou dans tradisyonèl peyi a. Danyèl se yon elèv lekòl ki renmen poze kesyon, epi Maryo ki renmen Greta a,se yon jenn gason yo aprann vire do bay kilti peyi a ak tout sa ki sanble ak peyi a. Se sou baz sa yo, kontradiksyon yo pral devlope nan tout dewoulman woman an.

Akote kontradiksyon chak pèsonaj ap viv, Peleren se istwa yon rivalite ki egziste nan mitan de (2) fanmi grandon nan yon zòn plenn nan peyi a. Moman an rive pou nouvo jenerasyon an (Greta Noris avèk Danyèl Noris) ranmase eritaj tokekòn ki egziste nan mitan 2 fanmi yo (lafanmi Noris kont lafanmi Obriya). Men youn nan mesyedam yo pa vle ranmase eritaj la, malgre y ap benyen kilti peyi yo, malgre yo respekte l. Epi yon evènman pral frape lafanmi Noris, yon maladi ap tonbe sou Danyèl…

Èske Danyèl ap chape ? Èske Danyèl ap mouri ? Chache lavi pou Danyèl pral mennen lektè yo fon fon nan eritaj istorik, sosyolojik, mistik peyi a. Se moman an tou pou lektè a dekouvri ki konsepsyon filozofik dram pèsonaj yo ap viv yo. Rès istwa a pral pwomennen nou sou tout wout peleren anndan peyi a, men li pral mennen nou tou nan wout nou pa t ap tann…

Cat. #: B1133 

ISBN: 9781626323650