Your cart is empty

  • Premye machin solè m (Big Book)

Premye machin solè m (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

BB1376K  

Liv sa a, Premye machin solè m, fè pati Koleksyon Wobotika. Se premye
fwa Kalin ak Kalo monte yon ti machin solè. Ki sa ki pase lè yo fin monte tout
pyès yo ? Eske machin nan mache vre ? Ki jan li frennen? An nou viv avanti
sa a avèk yo. Liv disponib an ti fòma pou timoun.

ISBN Number: 9781626327528