Your cart is empty

  • Princess Sunny (Prensès Solèy)

Princess Sunny (Prensès Solèy)

Koleksyon Istwa - Kont

by Heurtelou Maude

$14.50

Description

Cat. Number: B1116  

Istwa Prensès Solèy nan Koleksyon Istwa-Kont. Li se adaptasyon Snow White an Kreyòl epi an Angle. Apre lanmò Larèn Takarena, Prensès Solèy vin san manman. Lè papa li, Wa Kanari, vin remarye ak Larèn Jelina, Prensès Solèy vin kòmanse gen pwoblèm. Èske Larèn Jelina ap renmen Prensès la? Èske l ap kite jalouzi pran tèt li? Liv sa a bileng, sa vle di, li an Angle epi an Kreyòl. Timoun ki konprann Kreyòl ka pwofite  li l an Angle, epi, timoun ki konprann Angle, ka pwofite li l an Kreyòl. 

Fairy Tales Collection

Koleksyon Istwa-Kont

ISBN Number: 9781626323476 

The Fairy Tales Collection / Koleksyon Istwa Kont 

 

Keywords: fairy tale - fairy-tale - story - yarn - legend - narration - tradition