Your cart is empty

  • Prizonye Jakmèl la - Yon Pyès Teyat an Kreyòl

Prizonye Jakmèl la - Yon Pyès Teyat an Kreyòl

by Nicole Titus

$15.00

Description

In Haitian Creole.  

Prizonye Jakmèl la se yon pyès teyatral sosyal ak sikolojik ki ekri apre yon ensidan an 1996, kote 88 timoun te  mouri an Ayiti apre yo te bwè siwo pou grip ki te fèt avèk materyèl ki te kontamine an Chin. Anmenmtan pyès la ekspoze pwoblèm sèten kwayans sipèstisye ansanm ak konfli yon nonm imajine ki jwenn tèt li nan mitan yon lit pou li atenn diyite pèsonèl li ak dwa li pou l viv egzistans li an pè. 

Cat#: B827K
ISBN: 9781584329923