Your cart is empty

  • Yon Fi Chanje Sa!

Yon Fi Chanje Sa!

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

In Haitian Creole 

Liv sa a, Yon fi chanje sa, se istwa 2 jenn moun ki te vle fè yon chanjman nan vil kote yo rete a. Istwa sa a enspire apatid liv Gouverneurs de la Rosée Jacques Roumain ekri. Liv sa a se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen pou nivo K-2. Ou ka jwenn li an Gwo Fòma pou pwofesè.

This book, Thanks to a Woman, relates the story of 2 young people who wanted better for their community. This story is inspired by Master’s of the Dew, a translation of Jacques Roumain’s Gouverneurs de la Rosée. This book is one of the books in the Good Citizen Collection for level K-2.

Cat #: B1204  
ISBN #: 9781626325074 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole  

Keywords: chanjman - change - chanje - Jacques Roumain - Jak Woumen