Your cart is empty

  • Alina pran sipriz

Alina pran sipriz

by Heurtelou Maude

$6.00

Description

Cat. #: B1348K  

"Alina pran sipriz" fè pati "Koleksyon Sa k Pase ?". Se Istwa Alina ki vle ale nan Sik Patapouf sou Channmas, men, li pa gen lajan. Alina imajine plizyè senaryo pou li ranmase kòb sa a. Eske l ap arive?

Ki senario ki akseptab? Ki senaryo ki pa akseptab? Istwa sa a soulve kesyon sou detèminasyon ak motivasyon yon timoun ka genyen lè li vle yon bagay. Li soulve kesyon onètete, laverite ak senserite. An nou li kijan fanmi Alina ankadre li nan eksperyans sa a. 

ISBN #: 9781626327016 

Keywords: circus - motivation - determination - honesty - truth - sincerity - integrity