Your cart is empty

  • Bwadchenn ak Wozo

Bwadchenn ak Wozo

Koleksyon Komik

by Maude Heurtelou

$7.75

Description

Koleksyon Komik gen yon seri istwa ki prezante sou fòm dyalòg, etap pa etap.  Ilistrasyon pèsonaj yo amizan, epi, yo montre sekans istwa a ak pwogresyon. Lè yon lektè ap gade ilistrasyon yo, menm si li poko li istwa a, li ka konprann dewoulman an. Istwa sa yo komik oubyen yo gen yon leson alafen.  Yo ka sèvi menm pou timoun ki poko konn li. Istwa sa yo ka fè teyat  tou.  Nou rekòmande koleksyon sa a pou nivo premye ak dezyèm ane eskolè.

In Haitian Creole. 

Aventi yon pye bwadchenn ak yon pye wozo.

Cat #: B1413
Illustrations: Natalia Lovera  
ISBN #: 9781626328099 

Keywords: Dialogue - Comic - Theater