Your cart is empty

  • Katye pa m pi bèl

Katye pa m pi bèl

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

In Haitian Creole  

Liv sa a, Katye pa m pi bèl, se yon liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou nivo K-2. Nan istwa sa a, Jonas, Jera ak Jetro kòmanse yon kanpay pwòpte lari nan katye lakay yo. Ki jan moun nan katye a pral reyaji ? Sa ou panse de Jonas ak zanmi li yo ?

Liv sa a adrese kesyon asenisman anviwonnman, pwòpte epi bèlte nan katye, nan vil epi, nan yon peyi. Li egziste an gwo fòma pou lekti an gwoup.

Size:                      6 x 9 inches
Binding Type:        Saddle Staple
Number of Pages: 24 

Cat #:  B1400K
ISBN #: 9781626327825  

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: katye - neighborhood - anviwonman - environment - pwòpte - cleaning -  vil - city - peyi - country