Your cart is empty

  • Kale timoun se abi

Kale timoun se abi

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Liv sa a, Kale timoun se abi, se yon liv nan Koleksyon Sa k Pase?. Nan istwa sa a, Fito pa fè mwayèn li lekòl. Manman l, madan Chal, pa nan rans. Li vle pini Fito. Kisa vwazen yo panse? Eske Fito ap rive fè mwayèn li? An nou chèche konnen repons pou kesyon sa yo.

Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

Number of Pages: 24
Size:                      6 x 9 inches
Binding Type:        Paperback

Cat #:  B1405
ISBN #: 9781626328129 

Keywords: children right - school grade